"ללא הסיפורים, אני חשופה לאהבה." ~ ביירון קייטי

"כל האנשים חיים בליבי. אני יוצרת סיפורים כדי להשאיר אותם בחוץ כאשר הם כבר בפנים. ללא הסיפורים, אני חשופה לאהבה." ~ ביירון קייטי

"All people live in my heart. I create stories to keep them out when they’re already in. Without the stories, I’m vulnerable to love." ~ Byron Katie

"יש הבדל גדול בין לקבל את מה שיש לבין לאהוב את מה שיש." ~ ביירון קייטי

"יש הבדל גדול בין לקבל את מה שיש לבין לאהוב את מה שיש." ~ ביירון קייטי

"There's a big difference between accepting what is and loving what is." ~ Byron Katie

"עד שאנו מבינים את התודעה, אנחנו סובלים." ~ ביירון קייטי

"עד שאנו מבינים את התודעה, אנחנו סובלים."

"ברגע שהטבע של התודעה מובן, הסבל אינו יכול להתקיים."

~ ביירון קייטי

"Until we understand the mind, we suffer."

"Once the nature of mind is understood, suffering cannot exist."

~ Byron Katie

"כל סיפור שאתם מספרים על עצמכם הוא מזון לאגו. אין סיפור אותנטי." ~ ביירון קייטי

"כל סיפור שאתם מספרים על עצמכם הוא מזון לאגו. אין סיפור אותנטי."

"כל סיפור שאתם מספרים על עצמכם גורם סבל. אין סיפור אותנטי."

"אין סיפור אותנטי (תאמינו או לא)."

~ ביירון קייטי

"Any story that you tell about yourself is food for the ego. There is no authentic story."

"Any story that you tell about yourself causes suffering. There is no authentic story."

"There's no authentic story (believe it or not)."

~ Byron Katie

"כל מחשבה מלחיצה מפרידה אתכם מאנשים." ~ ביירון קייטי

"כל מחשבה מלחיצה מפרידה אתכם מאנשים."

"כל מחשבה מלחיצה שאתם מאמינים מפרידה אתכם מהטבע האמיתי  שלכם."
~ ביירון קייטי

"Every stressful thought separates you from people."
"Every stressful thought believed separates you from your true nature."
~ Byron Katie

"העולם התחתון של מחשבות הלא-נחקרות גובר על המודעות." ~ ביירון קייטי

"העולם התחתון של מחשבות הלא-נחקרות גובר על המודעות." ~ ביירון קייטי

נ.ב. קייטי בשפתה קוראת לתת-מודע "העולם התחתון" – "underworld".

"Awareness is overridden by underworld of unquestioned thoughts." ~ Byron Katie

"מי תהיו ללא שיפוטים עצמיים שלכם?" ~ ביירון קייטי

 

"מי תהיו ללא שיפוטים עצמיים שלכם?" ~ ביירון קייטי

נ.ב. זאת שאלת המעקב. כשאני או לקוחות שלי חוקרים את המחשבה עם השאלה ה-4 של "העבודה של ביירון קייטי", "מי תהיו ללא המחשבה הזו?", אני לעתים שואלת את עצמי או  את הלקוחות שלי שאלת המעקב הזאת בנוגע ליחסים עם עצמנו. מבחינתי, זו השאלה החזקה. לעתים, אנחנו לא מודעים לאיך אנחנו שופטים את עצמנו ללא הפסקה.

"Who would you be without your self-judgements?" ~ Byron Katie

"שום מחשבה מלחיצה לא יכולה לעמוד בפני חקירה כנה." ~ ביירון קייטי

"שום מחשבה מלחיצה לא יכולה לעמוד בפני חקירה כנה." ~ ביירון קייטי

נ.ב חקירה – חקירת המחשבות על פי שיטת "העבודה של ביירון קייטי"

"No stressful thought can withstand sincere questioning." ~ Byron Katie

"המחשבה שלפני החקירה, מערפלת את האמת." ~ ביירון קייטי

 

"המחשבה שלפני החקירה, מערפלת את האמת." ~ ביירון קייטי

נ.ב חקירה – חקירת המחשבות על פי שיטת "העבודה של ביירון קייטי"

"Thought, prior to investigation, obscures truth." ~ Byron Katie

כאשר החקירה חיה בתוככם, כל מחשבה שאתם חושבים מסתיימת בסימן שאלה, לא בנקודה. וזה הסוף של הסבל." ~ ביירון קייטי

"כאשר החקירה חיה בתוככם, כל מחשבה שאתם חושבים מסתיימת בסימן שאלה, לא בנקודה. וזה הסוף של הסבל." ~ ביירון קייטי

נ.ב חקירה – חקירת המחשבות על פי שיטת "העבודה של ביירון קייטי"

"When inquiry is alive inside you, every thought you think ends with a question mark, not a period. And that is the end of suffering." ~ Byron Katie